Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla vallas Oe külas asuvale maaüksusele soovitakse rajada kasvuhoonete kompleks, mis koosneb 10 kasvuhoonest.

Vastavalt Antsla Vallavalitsuse 07. 12.2017 a. korraldusele nr 27 ja lähtuvalt haldusmenetluse seaduse paragrahv 46 kuni 50 teavitab Antsla vallavalitsus avaliku menetluse läbiviimisest projekteerimistingimuste väljastamiseks Oe külas Ede-markuse maaüksusel (katastritunnus 14302:001.0600) kasvuhoonete kompleksi rajamiseks.

Antsla vallas Oe külas asuvale maaüksusele soovitakse rajada kasvuhoonete kompleks, mis koosneb 10 kasvuhoonest. Ühe kasvuhoone mõõtmed on 50x9,6 m. Selliseid hooneid, rajatisi püstitatakse vastavalt Antsla valla üldplaneeringule läbi detailplaneeringu. Kohalikul omavalitsusel on antud punktis õigus teha kaalutlusotsuse aluse erandeid. Lähtudes kavandatud tegevuse iseloomust on Antsla vallavalitsus oma 07.12.2017 a. istungil otsustanud, et antud juhul pole detailplaneeringu koostamine vajalik, kuid projekteerimistingimuste menetlus tuleb läbi viia avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõuga ja projekteerimistingimuste kavandiga saab tutvuda Antsla valla kodulehel www.antsla.ee perioodil 14.12.2017 - 23.12.2017 a.

Eelnõule ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg 27.12.2017 a. Ettepanekud ja vastuväited esitada aadressil Antsla Vallavalitsus, Fr.R.Kreutzwaldi 1 Antsla linn Antsla vald või e-posti aadressil vald@antsla.ee

korralduse eelnõu

projekteerimistingimuste kavand