Uudised ja teated

« Tagasi

AASTA TEGU 2017

Antsla Vallavalitsus selgitab välja möödunud, 2017. aastal Antsla ja Urvaste vallas tehtud tähelepanuväärseima teo.

Kõikidel  on võimalik esitada just see, enim tähelepanu leidnud tegu, mis väärib tiitlit „Aasta tegu 2017".

Kandidaadiks sobib inimene, organisatsioon, ettevõte või asutus, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule ja silma paistnud mingi konkreetse, valla jaoks olulise saavutusega 2017. aastal. Kirjalik ettepanek peab sisaldama saavutuse nimetust, argumenteeritud põhjendust ning esitaja nime ja kontaktandmeid.

Ettepanek koos põhjendustega esitada kirjalikult vallavalitsuse kantseleisse või e-postiga: vald@antsla.ee, 31. jaanuariks 2018. a. Ettepaneku saab esitada ka lingil: https://goo.gl/forms/wZHrhzUxKcR5hSBk2