Uudised ja teated

Sinu lõkkest ei tohi saada teiste mure!

Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte käes kiiresti ning muutub kergesti süttivaks. Kulupõletamine on keelatud ja kuluprahist vabanemise sooviga lõunaeestlased seda...

Antsla vallale eraldatud lihakonservide jaotamine

Antsla Vallavalitsuse 08. märtsi 2017 määruse nr 4 alusel jagatakse riigi tegevusvarudest eraldatud lihakonservid alates 13.03.2017. a kuni 25.05.2017. a alljärgnevatele sihtrühmadele: 1)...

Osalise Karjasoo-Puhkeala DP avalik väljapanek 27.02.-13.03

Antsla Vallavalitsus korraldab vastavalt 08.02.2017. a korraldusele nr 32 Antsla linnas "Osalise Karjasoo-Puhkela katastriüksuse detailplaneeringu"  avaliku väljapaneku valla kodulehel ja...

Kobela aleviku detailplaneeringu avalik väljapanek 20.02-06.03

Antsla Vallavalitsus korraldab vastavalt 01.02.2017. a korraldusele nr 23  Kobela aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudialade määramise detailplaneeringu (sundvalduse seadmiseks)...

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulik rivistus

24. veebruaril kell 07.32  algab Antsla kesklinnas Eesti Vabariigi  99. aastapäevale pühendatud pidulik rivistus. Osalevad Kuperjanovi jalaväe Pataljoni rühm, Naiskodukaitse,...

Kaasava eelarve hääletus

Alates tänasest, 1. - 12. veebruarini saab anda toetushääle kaasava eelarve ideevoorus laekunud ettepanekutele. Pärast volikogupoolset heakskiitu teostatakse enim hääli saanud ettepanek....

Hääleta "Antsla Valla Aasta Tegu 2016" poolt

  Tutvu nominentidega lehel  https://antsla.kovtp.ee/aasta-tegu-2015 Hääletada saab lehel  https://goo.gl/forms/SCCU8m68VsOXaiHh1   4. veebrurist - 20....

Võrumaa Partnerluskogu 2017.a. I taotlusvoor

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER   projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru   Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 20.-28. veebruar 2017....

Antsla vallavolikogu ootab ettepanekuid kaasava eelarve tegevusteks

  Kaasav eelarve on paljudes riikides ja Eesti omavalitsustes kasutatav menetlus, kus kohalik kogukond saab omavalitsuse eelarve koostamisel kaasa rääkida. Ootame kogukonnalt...

Antsla valla AASTA TEGU 2016

Antsla Vallavalitsus selgitab välja möödunud, 2016. aastal Antsla vallas tehtud tähelepanuväärseima teo. Kõikidel  on võimalik esitada just see, enim tähelepanu leidnud tegu, mis väärib...

Tasuta karjäärinõustamine kõigile

    Kui soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks või vajate  teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks, siis pöörduge karjäärinõustaja poole. ...

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja ametikohale

Nõuded kandidaadile: • erialane kutse- või kõrgharidus ( või omandamisel ); • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; • arvuti kasutamise oskus; • B- kategooria juhiluba. Kasuks...

Rahvaküsitlus ühinemislepingu ja valla nime asjus

Haldusterritoriaalse korralduse    muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Antsla vallavalitsus Antsla valla haldusterritooriumil küsitluse.  ...

Rahuloluküsitlus

Antsla vallavalitsus ning  volikogu arengu- ja planeerimiskomisjon viivad läbi küsitluse, mille käigus küsitakse valla elanikelt  arvamust piirkonnas osutatavate teenuste kvaliteedi...

Antsla noortevolikogu kolmanda koosseisu valimised said alguse

Oma hääle saad anda siin:  http://antsla.kovtp.ee/et/noortevolikogu-valimised1 Antsla valla Noortevolikogu kolmandasse koosseisu kandideerivad: 01 Aia Kelli 02 Hillak Hanna ...

Kobela alevikus Klubi teele ruumikuju kehtestamise määruse eelnõu

Liikluspinnale kohanime määramine ja ruumikuju kehtestamine Kobela alevikus "Klubi tee" rahvamaja kõrval.

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

  Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Antsla ja Urvatse valla liitumislepingu tutvustamiseks korraldatakse piirkondlikud koosolekud

Liitumislepingu tutvustamiseks korraldatakse Antsla vallas haldusreformi alased piirkondlikud rahvakoosolekud: 26. oktoobril Kobelas, Boose seltsi ruumides 31. oktoobril Antslas,...

Töökuulutus

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja ametikohale. http://antsla.kovtp.ee/vabad-tookoha d  

Ettevõtlusnädal Võrumaal

03.oktoobrist 09. oktoobrini toimub üle-eestiline Ettevõtlusnädal.  Nimetatud nädala raames Võrumaal toimuvatest üritustest saab ülevaate lehel http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/voru/ ...