Uudised ja teated

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise

  1. Müüa suulise enampakkumise korras ,,Lõuna tn 14" kinnistu, katastritunnusega 14401:007:0062, registriosa nr 2868941, pindala 739 m 2 , asukohaga Lõuna tn 14 Antsla linn Antsla...

MIDA SILMAS PIDADA, KUI LÄHED LAADALE TOIDUGA KAUPLEMA

Algamas on suveürituste ning laatade hooaeg. Veterinaar- ja Toiduamet palub teil edastada  ürituste korraldajatele ning seal toidu ja/või alkoholiga kauplejatele alljärgneva info. ...

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

Võru Maavalitsus kuulutas alates 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Seminar "Erihooldekodu Antsla linna"

26.aprillil kell 18.00 toimub Antsla Kultuuri- ja spordikeskuses seminar erihooldekodu rajamisest Antsla linna.   Päevakava: 1. Riiklikud tegevused erihoolekande teenuste...

Küsitluse läbiviimine seoses Vabariigi Valitsuse poolt algatatud omavalitsuste ühendamisega

Haldusreformi seaduse (edaspidi HRS ) § 9 lõike 2 järgi pidi Vabariigi Valitsus algatama hiljemalt 2017. aasta 15. veebruaril oma ettepanekuga nende kohaliku omavalitsuse üksuste...

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikohale

Töö kirjeldus Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistusülesanneteks on: • kohalikule omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise ja valdkonna teenuste...

Kehtestati detailplaneeringud

Antsla Vallavalitsuse 22. märtsi 2017. a korraldusega nr 67 kehtestati "Osalise Karjasoo-Puhkeala detailplaneering". Antsla Vallavalitsuse 22.03.2017. a korraldusega nr 68 kehtestati Kobela...

Avalik koosolek erihoolekandeasutuse rajamisest Antslasse

Kooseolek toimub 5. aprillil algusega kell 18.30. Antsla vallamajas, vallavolikogu ruumis.   Antsla Vallavolikogu Antsla Vallavalitsus

Teade

Antsla Vallavalitsus annab teada, et kuni 10. aprillini on võimalik esitada taotlusi vastavalt Antsla valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise korrale. Esimeset voorust on tänaseks...

Keeritiigi pargi eskiisprojekti tutvustus

31. märtsil kell 15.00 toimub Antsla Vallavalitsuse hoones volikogu saalis Keeritiigi pargi eskiisprojekti avalik arutelu. Eskiisprojekt on koostatud pargi uuendamiseks, projektiga pakutakse...

Sinu lõkkest ei tohi saada teiste mure!

Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte käes kiiresti ning muutub kergesti süttivaks. Kulupõletamine on keelatud ja kuluprahist vabanemise sooviga lõunaeestlased seda...

Antsla vallale eraldatud lihakonservide jaotamine

Antsla Vallavalitsuse 08. märtsi 2017 määruse nr 4 alusel jagatakse riigi tegevusvarudest eraldatud lihakonservid alates 13.03.2017. a kuni 25.05.2017. a alljärgnevatele sihtrühmadele: 1)...

Osalise Karjasoo-Puhkeala DP avalik väljapanek 27.02.-13.03

Antsla Vallavalitsus korraldab vastavalt 08.02.2017. a korraldusele nr 32 Antsla linnas "Osalise Karjasoo-Puhkela katastriüksuse detailplaneeringu"  avaliku väljapaneku valla kodulehel ja...

Kobela aleviku detailplaneeringu avalik väljapanek 20.02-06.03

Antsla Vallavalitsus korraldab vastavalt 01.02.2017. a korraldusele nr 23  Kobela aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudialade määramise detailplaneeringu (sundvalduse seadmiseks)...

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulik rivistus

24. veebruaril kell 07.32  algab Antsla kesklinnas Eesti Vabariigi  99. aastapäevale pühendatud pidulik rivistus. Osalevad Kuperjanovi jalaväe Pataljoni rühm, Naiskodukaitse,...

Kaasava eelarve hääletus

Alates tänasest, 1. - 12. veebruarini saab anda toetushääle kaasava eelarve ideevoorus laekunud ettepanekutele. Pärast volikogupoolset heakskiitu teostatakse enim hääli saanud ettepanek....

Hääleta "Antsla Valla Aasta Tegu 2016" poolt

  Tutvu nominentidega lehel  https://antsla.kovtp.ee/aasta-tegu-2015 Hääletada saab lehel  https://goo.gl/forms/SCCU8m68VsOXaiHh1   4. veebrurist - 20....

Võrumaa Partnerluskogu 2017.a. I taotlusvoor

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER   projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru   Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 20.-28. veebruar 2017....

Antsla vallavolikogu ootab ettepanekuid kaasava eelarve tegevusteks

  Kaasav eelarve on paljudes riikides ja Eesti omavalitsustes kasutatav menetlus, kus kohalik kogukond saab omavalitsuse eelarve koostamisel kaasa rääkida. Ootame kogukonnalt...

Antsla valla AASTA TEGU 2016

Antsla Vallavalitsus selgitab välja möödunud, 2016. aastal Antsla vallas tehtud tähelepanuväärseima teo. Kõikidel  on võimalik esitada just see, enim tähelepanu leidnud tegu, mis väärib...