Haldusreformi teemalised piirkondlikud koosolekud ja rahvaküsitlus

Liitumislepingu tutvustamiseks korraldatakse Antsla vallas haldusreformi alased piirkondlikud rahvakoosolekud: 26. oktoobril Kobelas, Boose seltsi ruumides 31. oktoobril Antslas,...

Ühinemislepingu avalik väljapanek ja nime osas elanike arvamuse väljaselgitamine

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine ning uue omavalitsusüksuse nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine

Kokkuvõte 7. septembril 2016.a toimunud Urvaste ja Antsla valla ühiskomisjoni koosolekult

7. septembril toimunud Urvaste ja Antsla ühiskomisjoni koosolekul sai lõpliku vormi Antsla ja Urvaste valdade liitumislepingu projekt. Nüüd korraldab Urvaste vallavalitsus rahvaküsitluse, milles...

Moodustati töörühmad

MOODUSTATI TÖÖRÜHMAD   Valikud     24.08.16 Alates 25. augustist alustavad Urvaste ja Antsla...