Tsooru kant

22.10.18
Tsooru piirkonna moodustavad Antsla valla kaguosas asuvad 8 küla.
Elanike koguarv 584. Tsooru kandi koduleht