Kooli tee ja Tamme tänava rekonstrueerimise põhiprojekt

14.07.16
On koostamisel Kooli tee ja Tamme tänava ristmiku rekonstrueerimise projekt

Antsla linna multifunktsionaalse spordiväljaku projekt

31.08.16

Käesoleva projektiga on koostatud Võru maakonnas Antsla linnas Keeritiigi pargi kinnistule (kat nr. 14401:003:0043) multifunktsionaalse sordiväljaku lahendus. Projekti koostamise eesmärgiks on pakkuda kooli õpilastele, piirkonna lastele ja ka täiskasvanutele vaba aja aktiivse ja sportliku veetmise võimalusi.

 

Haigla tänava, Kooli tee ja parkla

Tsooru pargi muinsuskaitse eritingimused ja eskiisprojekt

27.02.15

Tsooru park on muinsuskaitsealune parkmälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri määrusega  "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72.

Aastast 2008. a on Tsooru park kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võetud (Antsla Vallavalitsuse 16. septembri 2008. a määrusega nr 10 "Tsooru pargi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmine").

Toimetaja: ESTER HOMMIK