Vana-Antsla mõisapargi hoolduskava

Kobela alevik Lusti tee projekt

27.11.17
Kobela Kesk tn 9 parkla rekonstrueerimine on lõpetatud

Posti tänava pikenduse projekt

Antsla Metsakalmistu parkla asfalteerimise projekt

Kooli tee ja Tamme tänava rekonstrueerimise põhiprojekt

4.07.17
Haigla tänava, Kooli tee ja parkla projekt on lõpetatud

Tsooru pargi muinsuskaitse eritingimused ja eskiisprojekt

4.07.17

Tsooru park on muinsuskaitsealune parkmälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri määrusega  "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72.

Aastast 2008. a on Tsooru park kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võetud (Antsla Vallavalitsuse 16. septembri 2008. a määrusega nr 10 "Tsooru pargi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmine").

Toimetaja: ESTER HOMMIK