Lusti tee tänavavalgustuse põhiprojekt

13.09.18

Käesolev elektrivarustuse projekt  annab lahenduse Lusti tee tänavavalgustuse väljaehitamiseks  pikkuses 400m alates Antsla-Kobela kerglliklustee äärest.

Ehituse  käigus paigaldatakse vajalikud valgustipostid, valgustid  ja kaabeldus.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest

 

 

Koiva maaparandushoiukava eelnõu

22.07.15

Maaparandushoiukavade eelnõud on kättesaadavad Põllumajandusameti kodulehelt aadressilt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424

Antsla linna multifunktsionaalse spordiväljaku projekt

Haigla tänava, Kooli tee ja parkla projekt on valminud

4.07.17
Haigla tänava, Kooli tee ja parkla projekt on lõpetatud

Tsooru pargi muinsuskaitse eritingimused ja eskiisprojekt

4.07.17

Tsooru park on muinsuskaitsealune parkmälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri määrusega  "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72.

Aastast 2008. a on Tsooru park kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võetud (Antsla Vallavalitsuse 16. septembri 2008. a määrusega nr 10 "Tsooru pargi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmine").