Lumelükkamine

1.12.14

Piirkond nr. 1: „Antsla linn" Lumetõrjetöid teostab: Antsla Heda OÜ, kontaktisik Üllar Ahi, telefon 5098765

Piirkond nr. 2: „Piisi,Luhametsa ja Savilöövi külad"  Lumetõrjetöid teostab: Vastse Lahu talu, kontaktisik Mati Koch, telefon 5264625, 5240701

Piirkond nr. 3: „Tsooru,Viirapalu, Kikkaoja, Roosiku ja Litsmetsa külad" Lumetõrjetöid teostab:Veskitare talu , kontaktisik Tiit Sibul, telefon 56480944

Piirkond nr. 4: „Haabsaare, Kaika, Jõepera,Ähijärve ja Mähkli külad" Lumetõrjetöid teostab: Silver Dräbtsinski Hauka Talu , kontaktisik Silver Dräbtsinski, telefon 5176845

Piirkond 5: „Säre ja Rimmi külad" Lumetõrjetöid teostab: Lehar Neve Rimmi talu , kontaktisik Lehar Neve, telefon 5188526

Piirkond 6: „Oe, Kollino ja Soome külad" Lumetõrjetöid teostab: Lehar Neve Rimmi talu , kontaktisik Lehar Neve, telefon 5188526

Piirkond 7: „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu ja Kraavi külad" Lumetõrjetöid teostab: Lehar Neve Rimmi talu , kontaktisik Lehar Neve, telefon 5188526

Piirkond 8: „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne külad" Lumetõrjetöid teostab: Kobela Teenused OÜ , kontaktisik Taivo Tuusis, telefon 5053932

 

Talitööde lühikirjeldus:

Töövõtja teeb valla avalikel teedel (Teeseaduse § 51  „Kohalik tee" tähenduses)  lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav ning vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002.a määruse  nr 45 „Tee seisundinõuded" (redaktsioon 01.11.2011)  lisas 8 (Tee talvised seisundinõuded) toodud 1.seisunditaseme nõuetele kella 07.00-22.00.

Raskete ilmaolude korral (katkematu lumesadu- vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul või lumesadu 5cm 4 tunni jooksul koos tuulega puhanguti üle 8m/sek) peab Töövõtja tagama tee läbitavuse sõiduautoga ja jalgsi kella 7.00-10.00-ni ja 14.00- 19.00-ni, väljaspool neid kellaaegu on päevasel ajal erandkorras lubatud ajutine raskendatud läbitavus, millest Töövõtja on kohustatud Tellijat koheselt informeerima. Pärast raskete ilmaolude lõppu on Töövõtja kohustatud tagama vallateede vastavuse 1.seisunditaseme nõuetele 24 tunni jooksul alates raskete ilmaolude lõppemisest. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral teede/tänavate laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede/tänavate sõidetavuse tagamist.

Raskete ilmaolude korral öisel ajal (väljaspool seisundinõuete kehtivusaega 22.00-07.00) avalikul teel lumme kinni jäänud sõiduki abistamine toimub sõidukiomaniku ja Töövõtja vahelise kokkuleppe alusel  sõidukiomaniku kulul .

Eratee omanikud, kelle eratee pole sirgjoone kujuga, peavad tee tähistama, vastasel korral on  Töövõtjal õigus eratee lumetõrjest keelduda.

Öiste sadude ja tuisuga alustatakse töid selliselt, et olulisemad teed, tänavad ja platsid on sõidetavad kella 7.00ks.