Lusti Lasteaed

28.05.19

Lusti Lasteaed asub Antsla vallas, Lusti külas, 1,4 km kaugusel Antsla linnast.
Lasteaed on ümbritsetud kolmest küljest metsaga, kus on suurepärased võimalused käia õppekäikudel, jalutamas ja mängimas.

Asutuse registrikood: 75010453.
Tegevusala: Lusti Lasteaed võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

Lasteaias töötab 1 sõimerühm ja 5 aiarühma.
Laste arv 2018 / 2020 õppeaastal on 119.
Töötajaid on 28, sellest pedagooge 16.
Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00- 18.00.

Kontakt :
Lusti küla 66410
Antsla vald
VÕRUMAA
telefon: 785 5659; 501 8657

E- mail: lusti@antsla.ee