Külavanemad

15.11.17

Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema statuut

 

Seisuga 19. 10.2017 on külavanem valitud 

Roosiku külas - Aivo Alev

Tsooru külas - Jarek Jõela