materjalid asuvad algatatud detailplaneeringu all
  DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk Eesmärgiks on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine, ehitusõiguse ja hoonsetusala määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha...

Antsla Spordiväljaku kinnistu

  DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk Eesmärgiks on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine, ehitusõiguse ja hoonsetusala määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha...

DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk:  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse määramine,...

Kobela tööstusala detailplaneering

DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk:  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse määramine,...

Antsla Vallavalitsus kehtestas 29.12.2017. a korraldusega nr 48 Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu.

Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Antsla Vallavalitsus kehtestas 29.12.2017. a korraldusega nr 48 Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu.

/documents/378725/0/ametlik+kinnitus+korralduses+48+29.12.17t+.bdoc/5c247ebe-6f7b-4c70-a335-5eb8a01210f8

Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

/documents/378725/0/ametlik+kinnitus+korralduses+48+29.12.17t+.bdoc/5c247ebe-6f7b-4c70-a335-5eb8a01210f8

Veski tn 2, Veski tn 4 ja Mänguplatsi kinnistute ning nende lähiümbruse detailplaneering

16.02.15

Detailplaneeringu eesmärgiks on Veski tn 2, Veski tn 4 ja Mänguplatsi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning Veski tn 2 ja Veski tn 4 katastriüksuste liitmine.