materjalid asuvad algatatud detailplaneeringu all
  DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk Eesmärgiks on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine, ehitusõiguse ja hoonsetusala määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha...

Antsla Spordiväljaku kinnistu

  DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk Eesmärgiks on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine, ehitusõiguse ja hoonsetusala määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha...

DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk:  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse määramine,...

Kobela tööstusala detailplaneering

DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk:  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse määramine,...

Veski tn 2, Veski tn 4 ja Mänguplatsi kinnistute ning nende lähiümbruse detailplaneering

16.02.15

Detailplaneeringu eesmärgiks on Veski tn 2, Veski tn 4 ja Mänguplatsi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning Veski tn 2 ja Veski tn 4 katastriüksuste liitmine.