16.02.15

Antsla valla territooriumil on 3 kalmistut.

Antsla kalmistu, mis on valla suurim asub Antsla linna naabruses. Kalmistule alustati matmist ~1936 aastal. 2011 aastast töötab kalmistu hooldajana Tõnu Pormeister  tel: 5667 9509

Kraavi kalmistu  näol on tegemist endise Kraavi õigeusukiriku surnuaiaga. Kalmistut hooldab Hille Voomets tel: 5818 2030

Kaika kalmistu asub Kaika külas ning on sarnaselt Kraavi kalmistuga rajatud kiriku kõrvale. Antud juhul siis endise Kaika õigeusu kiriku juurde. Kalmistut hooldab Aivar Osvin tel:  516 6083 

Toimetaja: ESTER HOMMIK