Kaasava eelarve põhimõtted

13.03.17

Kaasav eelarve on paljudes riikides ja mitmetes Eesti omavalitsustes kasutatav menetlus, kus kohalik kogukond saab eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid omavalitsuse elu edendamiseks ja hääletades parimate ideede poolt.

2017. aastal oli selleks võimalus ka Antsla valla elanikel. Valla eelarvest anti Antsla valla elanikele võimalus otsustada, milleks kasutatakse 10 000 eurot.

Kuulutati välja ideekonkurss mille eesmärgiks oli leida ettepanekuid Antsla valla elukeskkonda ilmestavate objektide rajamiseks, mõne olemasoleva objekti kaasajastamiseks või mõne ürituse korraldamiseks, kui selle läbi suureneb piirkonna tuntus. 

 

Loe lisaks: http://vabakund.ee/en/kaasaveelarve ja http://www.tartu.ee/et/kaasav-eelarve