Jäätmejaam

27.06.18

Antsla valla jäätmejaam asub Antsla linna piiril Lusti külas Raudtee tn 42.

Jäätmejaama operaator viibib puhkusel 02.07.2018-15.07.2018 ning 06.08.2018-19.08.2018. Vajadusel helistage töötaja puhkuseperioodil jäätmete üleandmiseks tavapärastel aegadel  telefonil 58044322

Antsla jäätmejaam on avatud teisipäeval ja kolmapäeval kell 9.00 – 14.00, neljapäeval ja reedel 13.00-18.00 ja laupäeval 9.00-14.00. Info 53087805.

Antsla jäätmejaamas võetakse Antsla valla elanikelt tasuta vastu alljärgnevaid jäätmeid:

1) segapakendid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid);

2) paber ja kartong;

3) kasutatud autorehvid;

4) elektroonikajäätmed (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne) + pakkimisel kasutatav vahtpolüstürool;

5) suurjäätmed (kasutatud mööbel);

6) ohtlikud jäätmed (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne);

Alates 01.03.2018 a. võetakse vastu ka alljärgnevaid jäätmeid:

1) plastid;

2) metallid;

3) klaas;

4) puit;

5) tekstiil;

6) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (neid saab üle anda eraldi asuvas käitluskohas, mis asub jäätmejaama kõrval);

7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (neid saab üle anda eraldi asuvas käitluskohas, mis asub jäätmejaama kõrval).

Olme- ja ehitusjäätmeid vastu ei võeta

 

NB! jäätmejaam on mõeldud vaid eraisikutele.