Istungid ja eelnõud

22.06.17

Antsla Vallavolikogu istung toimub 26. juunil 2017. a, algusega kell 15.00 Antsla Gümnaasiumi aulas, Kooli tee 14, Antsla linn.

 

PÄEVAKORD :

 

1. Aktsiakapitali suurendamine

 

 

Merike Prätz, vallavanem

Kurmet Müürsepp, volikogu esimees

2. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

kannosaare

pedaja

kivisaare

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

3. Kinnisasja „Kannusaare tee T6" omandamine

kannusaare

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

4. Hoonestusõiguse seadmine

 

posti10_12 

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

Kurmet Müürsepp, volikogu esimees

5. Erihooldekeskuse rajamisega mittenõustumine ja Antsla Vallavolikogu 12. juuni 2016. a otsuse nr 46 kehtetuks tunnistamine

Vallavalitsuse arvamus eelnõu juurde

Kaia Pruuli, volikogu liige

Merike Prätz, vallavanem

6.Sihtasutuse „Võrumaa Arenduskeskus" asutamises osalemine

SA põhikirja projekt

SA kontseptsioon

Merike Prätz, vallavanem

Tiit Tõnts, arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

7. Mittetulundusühingu „Kagu Ühistranspordikeskus" asutamises osalemine

MTÜ põhikiriprojekt

ühised kavatsused

seletuskiri

Merike Prätz, vallavanem

Tiit Tõnts, arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

8. Antsla Vallavolikogu otsuse eelnõu „Laenu võtmine" saatmine Urvaste Vallavolikogule heakskiitmiseks

 

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

9. Informatsioon reservfondi suunamisest

 

Eve Sikk, pearaamatupidaja

10. Muud küsimused