Istungid ja eelnõud

15.12.17

Antsla Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 19. detsembril 2017. a, algusega kell 16.00 Antsla vallamaja II korrusel  F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn  Antsla vald, 

PÄEVAKORD :  

 

Päevakorrapunkt

Lisad

Ettekandja

1. Antsla valla 2017. a II lisaeelarve vastuvõtmine

seletuskirikulud      tulud        tabelina

Eve Sikk, pearaamatupidaja,              Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Urvaste valla 2017. aasta 5. lisaeelarve vastuvõtmine

seletuskiri  lisa 1   tulud 30.11.2018

Liina Tell, Urvaste Vallavalitsuse pearaamatupidaja 

Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Antsla Vallavolikogu 19. märtsi 2013. a määruse nr 4 „Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste personali koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kehtestamine" muutmine

 

Eve Sikk, pearaamatupidaja Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

4. Urvaste Vallavolikogu 28. jaanuari 2015. a määruse nr 2 „Urvaste Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude ja palgakorralduse kinnitamine" muutmine

 

Liina Tell, Urvaste Vallavalitsuse pearaamatupidaja 

Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

5. 2018. a maamaksumäära kehtestamine

 

 

Ester Hommik, maakorraldaja

Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

6. Hoonestusõiguse seadmine

 

 

Kurmet Müürsepp, abivallavanem Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

7. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

 

 

Kersti Kõrge, sotsiaaltöö peaspetsialist  Lehar Neve, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

8. Üürilepingu sõlmimine

 

Kersti Kõrge, sotsiaaltöö peaspetsialist

9. Komisjoni moodustamine Antsla valla Aasta Tegu laureaadi väljaselgitamiseks ja komisjoni koosseisu kinnitamine

 

Kalev Joab, arenguspetsialist

 

 

Margus Klaar,  volikogu esimees