Huviharidus

15.11.16

Alates 2016. a oktoobrist käivitus Antsla-Urvaste-Sõmerpalu valdades (Lääne-Võru koostöögrupp)  noorte huvitegevuse projekt. Projekti rahastab 70 000 euro ulatuses Euroopa Sotsiaalfond. Omavalitsuste katta jäävad erinevad koordineerimistööd ning otseselt muid kulusid ei kaasne. Projekti  juhtpartneriks on Antsla vallavalitsus ja kestvuseks kaks aastat. Selle aja jooksul saavad ülalnimetatud valdades alguse ja toimuma mitmed uued, noortele suunatud tegevused.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" alusel ESF kaasrahastusel

Antsla vallas annavad kõikide ülalnimetatud huviringidega seonduvatele küsimustele vastuseid  Merle Tombak  5647 2632  ja Eerika Lääts  5347 7199.  

 

MTÜ Tantsuselts Pärliine

Kooli tee 19, tel: +37256631848

Veebileht: www.parliine.ee

e-post: leili@parliine.ee

 

  • Kehakool

  • Eesti tants

  • Vabatants

  • Swingtants

  • Show- ja estraaditants

  • Karaktertants

  • Lastetants

 

MTÜ Tantsuklubi Cris

Lõuna 26, tel: +3725207063

e-post: marika.lalin@mail.ee

Tegutseb Võrumaal ja Valgamaal

  • Ladina-Ameerika tantsud

  • Standardtantsud