Antsla Tervisekeskus

3.05.17

Juhataja Lea Jõevere

tel. 7855251; mobiil 5165638

e-post: tervise.keskus@mail.ee

Antsla Tervisekeskus MTÜ on loodud 2000.aastal Antsla valla ja Urvaste valla poolt, endise Antsla Haigla majas, üldhooldekodu teenuse pakkumiseks.

Antsla Tervisekeskus MTÜ pakub üldhooldekodu teenust, erivajadusega inimestele igapäevaelu toetamise teenust, rendib ruume raviteenuste osutajatele (perearstd, kiirabi)

Hooldusosakond on vanurite ja sotsiaalselt mittetoimetulevate inimeste üldhooldekodu, mis pakub ööpäevaringset hooldusteenust. Perearsti ja meditsiiniõe teenust.

Hooldekodus on hetkel 36 voodikohta. Toad on ühe-, kahe-, ja kolmekohalised. Hooldekodul on oma köök. Liikumist kergendab korrustevaheline lift.

Hooldekodus töötab 4 hooldajat 3 abihooldajat 1 koristaja. Lisaks kuulub personali hulka 2 kokka, remondimees, juhataja ja üldkasutatavate ruumide koristaja.

Kõik hooldekodu kasutuses olevad ruumid kahel korrusel on renoveeritud. Suured haiglapalatid on vaheseintega jagatud kaheks eraldi ruumiks, et tekitada väiksemaid ja privaatsemaid tubasid.

Hooldekodu tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe hooldatava kohta on alates 2017.a. Alljärgnev:

kergem hooldatav – 555 eurot/kuu 
raskem hooldatav (vajab mähkmeid) – 595 eurot/kuu

 

Päevakeskuse teenus:

Antsla Tervisekeskuse hoone keldri korrusel tegutseb päevakeskus. Pakutakse igapäevaelu toetamise teenust puuetega inimestele. Päevakeskuse eesmärgiks on toetada puuetega inimeste igapäevaeluks ja võimalusel ka tööeluks vajalikke oskuste omandamist.

Päevakeskuses on toidu valmistamise, pesu pesemise, arvuti kasutamise, käelise tegevuse ja pesemise võimalused

Ruumid on renoveeritud Hollandi Kuningriigi annetatud toetuse abil.