Antsla valla hankekord

23.11.18

https://www.riigiteataja.ee/akt/419052018006 

Antsla Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (RIIGIHANGETE REGISTER): https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links

LÄHTEÜLESANNE ANTSLA GÜMNAASIUMI B-KORPUSE REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI HINNAPAKKUMUSE KÜSIMISEKS.

21.10.19

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Antsla Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis.

Tööde kirjeldus: Antsla Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi teostamine.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 08.11.2019 - 16.12.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 29.10.2019.a.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

 

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2019/2020 kütteperioodideks

23.09.19

LÄHTEÜLESANNE PIKA TEE T1 OSALISEKS PROJEKTEERIMISEKS

3.09.19

Antsla Vallavalitsus otsib Pika tee T1 osalise projekteerimise teostajat, vastavalt lisatud lähteülesandele

„Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse hallatavatele asutustele"

29.08.19

 Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke

„Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse hallatavatele asutustele".

Pakkumused palume esitada hiljemalt 13.09.2019 kell 10.00 vastavalt lisatud hinnapäringule

Hanked õpilasliinide teenindamiseks

23.08.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanked "Kuldre kooli õpilasliinide teenindamine" ja "Antsla Gümnaasiumi õpilasliinide teenindamine" Hinnapakkumused palun esitada vastavalt lisatud vormidele.

Antsla Gümnaasiumi õpilasliinide teenindamine

 

Kuldre kooli õpilasliini teenindamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „TSOORU RAHVAMAJA ESISE PLATSI RAJAMINE” lähteülesanne

19.08.19

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Tsooru küla Tsooru rahvamaja. Katastritunnus 14303:002:0094

Objekti kirjeldus: Tsooru rahvamaja ees asub muruplats ja seda läbiv kruusatee. Platsi suurus on ca 570 m2. Platsi joonis lisatud lähteülesandele. Olemasolevalt haljasalalt voolab sadevesi rahvamaja poole ja vundamendi alla. Samuti on probleeme teega, mis suvel tolmab ja vihmaste ilmadega muutub poriseks. Ürituste ajal kantakse pori majja. Raskendatud on ka pääs majas asuvasse raamatukokku.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tsooru Rahvamaja esise platsi rajamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasolevalt platsilt sadevee ärajuhtimise väljaehitamine.

2. Platsi katmine tänavakiviga. Tänavakivi värvus 70% hall ja 30% kollane, kuna maja värvitoon on kollane. Kivi peab olema vastupidav liikluskoormusele. Liikluskoormus väike valdavalt sõiduautod paar korda päevas ja vedelkütuseauto max kaks korda kvartalis sõltuvalt kütteperioodist.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 16.09.2019 - 31.10.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 30.08.2019.a. Hinnapakkumuses tuua eraldi välja hinnad sadevee ärajuhtimise väljaehitamisele ja platsi katmisele tänavakiviga .

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lusti Lasteaed katuse renoveerimine” lähteülesanne

15.07.19

EESMÄRK

Katuse renoveerimine

Objekti andmed

Raudtee tn 49, Lusti küla, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA ANDMED

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

LÄHTEDOKUMENDID

Ehitusprojekt Töö nr: 190520

on kättesaadav lehel https://antsla.kovtp.ee/hanked1

 

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Kirjeldus ja mahud vastavalt projektile. Mahud esitada vastavalt projektis toodud tabelile.

 

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 22.11.2019

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 05.08.2019

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja:

Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Boose järvede veesüsteemi parendamine"

12.07.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Boose järvede veesüsteemi parendamine".

https://drive.google.com/drive/folders/1XJAQaXTsiHTyQtq-0OoEEYryB3xwyTEz?usp=sharing

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2019.a. Lisainfo: Liana Neeve, keskkonnaspetsialist, e-post liana@antsla.ee, tel 5349 2922
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Keeritiigi pargi teedevõrgu rajamine".

12.07.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Keeritiigi pargi teedevõrgu rajamine" . Materjalid on leitavad

https://drive.google.com/drive/folders/1C4hmsg_9-BVC2bh5xfhQyvgmwC8vLmeM?usp=sharing

 

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2019.a. Lisainfo: Liana Neeve, keskkonnaspetsialist, e-post liana@antsla.ee, tel 5349 2922

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lasteaed-raamatukogu hoone küttesüsteemide rekonstrueerimise lähteülesanne

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Suur-Boose järve ranna-ala parendamine”

26.06.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Suur-Boose järve ranna-ala parendamine"

Tööde teostamise tähtaeg: 15. oktoober 2019 Vajalikud materjalid on kättesaadavad:

https://drive.google.com/drive/folders/1XJAQaXTsiHTyQtq-0OoEEYryB3xwyTEz?usp=sharing

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 28.06.2019. Täiendav info: Liana Neeve, tel 5349 2922, e-post liana@antsla.ee.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kruusa vedu Antsla valla teedele" lähteülesanne

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel" lähteülesanne

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KULDRE KOOLI LASTEAIA RUUMIDE VENTILATSIOONI EHITAMINE” LÄHTEÜLESANNE

10.05.19

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Kuldre küla Kuldre Kool. Katastritunnus 84301:003:0158

Objekti kirjeldus: Kuldre kooli lasteaia rühmad paiknevad 2 hoones. 1 rühm asub Kuldre Põhikooli võimlahoone eraldi sissepääsuga osas (ehitusregistrikood 113033856) ja 2 rühma Lasteaed-raamatukogu hoones (ehitisregistrikood 120566809) Kõigis ruumides puudub ventilatsioon, mis vastaks tänapäeva nõuetele.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Kuldre Kooli lasteaia ruumide ventilatsiooni ehitamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasolevate ruumide ventilatsioonisüsteemide projekteerimine.

2. Ventilatsioonisüsteemide väljaehitamine.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 03.06.2019 - 31.07.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 27.05.2019.a. Hinnapakkumuses tuua eraldi välja hinnad projekteerimisele ja ehitushinnad eraldi võimlahoone osale ja lasteaia hoonele.

 

Täiendav info: Margus Mäerand, e-post: margus.maerand@kuldre.ee või tel. 56919508 või majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Toimetaja: KALEV JOAB

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „LUSTI LASTEAIA LIIKLUSÕPPE VÄLJAKU RAJAMINE” LÄHTEÜLESANNE.

12.04.19
Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Lusti küla Raudtee tn 49. Katastritunnus 14301:002:0108

 

Objekti kirjeldus: Lusti lasteaia territooriumil asub amortiseerunud asfaltkattega plats, suurusega ca 700 m². Nimetatud ala on lisatud skeemil tähistatud punase piiriga. Platsi ja liikumisteid kasutatakse lastele esmase liiklusalase õppe andmiseks. Harjutatakse liikumist jalgsi, jalg- ja tõukerattaga. Õpitakse liikumist teedel ja märke ja märgistust. Praegune plats on amortiseerunud ja ei võimalda ohutult õppetundide läbiviimist. Samuti koguneb peale vihmasid lohkudesse vesi. Lisaks liiklusõppele kasutatakse platsi ka teiste väliürituste läbiviimisel.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Lusti lasteaia liiklusõppe väljaku rajamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasoleva asfaltkatte freesimine, ala vertikaalplaneerimine.

2. Asfaltbetoonist AC12 surf kate h=6 cm ehitamine

3. Renoveeritava asfaltkatte alale jäävate 5 kanalisatsioonikaevu-kaante (malmluuk d=660) kõrguste reguleerimine ja asfaltkattega ühte tasapinda.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 03.06.2019 - 31.07.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 29.04.2019.a. Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa, e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Alla lihthanke piirmäära jääva Antsla linnakeskuse ruumikava koostamine

9.04.19

Tellija: Antsla Vallavalitsus, täiendav informatsioon: Kalev Joab, arenguspetsialist 5040 701, kalev@antsla.ee

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

Pakkumus esitada: 22. aprilliks 2019 .a. vald@antsla.ee

Ekspertiis Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile

2.04.19
Antsla Vallavalitsus soovib leida  ekspertiisi teostajat Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile.
Materjalid on kättesaadavad https://drive.google.com/drive/folders/16ghqy4VtX9KirMMUHttIIsBlS2Fqp9UZ?usp=sharing
Pakkumused palun esitada hiljemalt 11.04.2019 vald@antsla.ee

Täiendav info Kurmet Müürsepp 517 9213

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine” korraldamine

11.04.19

Lähteülesanne

 

Objekti asukoht: Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee asub Võru maakonnas, Antsla vallas, Uue-Antsla külas

 

Objekti kirjeldus: Käesoleval lõigul puudub hetkel eraldi tee kergliiklejate jaoks. Jalakäijad ja jalgratturid liiguvad maanteel. Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee asukohas on maapind liigendatud. Kõrgem on maapind mõisapargi sissesõidutee ümbruses, madalam trassi keskel, oja ümbruses. Ümbritseva maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 85...97 m. Pinnaveed imbuvad maasse ja osaliselt juhitakse need ka maantee kõrval olevasse tiiki ja põikkraavi.

Projekteeritav teelõik paikneb suures ulatuses Uue-Antsla mõisapargi (KLO1200088) territooriumil.

 

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

Töö nimetus: Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee

Eesmärk: Muuta jalakäijate ja jalgratturite liiklemine ohutumaks lahendades jalgratta- ja jalgtee mnt nr 69 ja 25124 ristmikust kuni Mägiste kinnistuni

 

1. Tööde kirjeldus:

1.1. jalgratta- ja jalgtee projekteerimine:

1.2. tänavavalgustuse projekteerimine;

1.3. ehitusloataotlus peab olema esitatud hiljemalt 01.10.2019

1.4 Projekteerimisel lähtuda Reaalprojekt OÜ „Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt, töö nr VP13037", mis on kättesaadav

https://drive.google.com/drive/folders/1PLLjXjpF-3ODYkoOH-uZHpt9f69R4msW?usp=sharing

 

2. Projekti koosseis ja vormistamine:

2.1. Projekteerimisel lähtuda kehtivatest normidest ja seadusandlikest aktidest. Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamisel lähtuda juhendist „Ehitusprojekti dokumenti digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel".

2.2. Projektdokumentatsioon peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

2.3. Projekt koostada ja esitada pdf ning joonised dwg formaadis digitaalselt CD-l või mälupulgal ja paberkandjal 1 eksemplaris.

2.4. Pakkuja peab arvestama pakkumuse esitamisel geoaluse aktualiseerimise ja ehitugeoloogilisete uuringutega.

3. Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 15.04.2019. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

 

Koostaja:

Kurmet Müürsepp

Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus

23.01.19
  1. Hankija

Antsla Vallavalitsus
Registri number: 75010418
Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 1, 66403 Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

Kontaktisik Kurmet Müürsepp

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Antsla linn. Teenuse tehniline kirjeldus on esitatud hanketeate lisas.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: omanikujärelevalve teenus
lepingu kestus: 12+36 kuud

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale teenuse osutamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

8.1. Pakkuja ei tohi olla võlgu Antsla linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

8.2. Pakkuja peab olema osutanud viimase 36 kuu jooksul vähemalt ühe samaväärse ehitusmahu ja keerukusastmega ehitusobjekti üle omanikujärelevalve teenust.

8.3. Pakkuja peab omama siduvat õigussuhet teenuse osutamisel faktiliselt järelevalvet teostavate isikutega.

8.4. Pakkuja esitab kinnituse tehnilise kirjelduse punktis 4.4 nimetatud nõuetele vastavuse kohta.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. pakkumuse maksumuse tabel;
  2. referentsobjektid;
  3. kinnitus pakkumuse jõusoleku kohta;
  4. hanketeate punktis 8 nimetatud tingimustele vastavuse kohta käivad tõendid.

 

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@antsla.ee

Pakkumus pealkirjastada „Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde järelevalve „

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 04.02.2019  kell 12.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

 

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1_Pakkumuse maksumuse tabel;

Lisa 2_Tehniline kirjeldus;

Lisa 3_Tegevusaruanne;

Lisa 4_Ehitustööde ülevaatuse tabel;

Lisa 5_Hankelepingu projekt;

Lisa 6_Hankedokument.

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine"

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööd läbiviimine"

Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

24.10.18

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks". Hinnapakkumised esitada vastavalt eelprojektile hiljemalt 05. novembriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

Eelprojekt on kättesaadav: http://antsla.kovtp.ee/projektid1
Toimetaja: ESTER HOMMIK

"Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020"

5.10.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020" Hanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201503 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.10 kell 11.00 e-riigihangete keskkonnas.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa tel. 5032057 või e-post rain@antsla.ee

Raudteejaama ring 7 ehitustööde hinnapäring

28.09.18
Antsla Vallavalitsus otsib Antslas Raudteejaama ring 7 platsi ehitustööde teostajat. Hinnapakkumised esitada vastavalt hinnapäringule hiljemalt 10. oktoobriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik keskkonnaspetsialist Liana Neeve, tel 5349 2922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele

24.09.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele.

Tingimused ja tähtajad lisatud hinnapäringu dokumendis.

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2018/2019 kütteperioodideks

20.09.18

Hankemenetluse liik: Ostumenetlus

 

Projekt "500 kodu tuleohutuks"

10.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks" teostajaid tuleohutusalaste probleemide (ahjude, pliitide parandamine ja ehitus, elektritööd, korstnapühkimine) lahendamisel. Pakkumused esitada hiljemalt 24.08.2018 Kontaktisik sotsiaalnõunik Vilve Lepik, tel 782 1906 või 511 7982
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimine

9.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimistööde, sh ehitusprojekti koostamine, teostajat. Pakkumused vastavalt vormile esitada hiljemalt 21.08.2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik majandusnõunik Rain Ruusa tel 503 2057.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimine

8.08.18

 Antsla Vallavalitsus otsib Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimistööde teostajat. Pakkumused esitada vastavalt pakkumusvormile ja mahutabelile. Pakkumused esitada hiljemalt 21.08.2018.

 

Kuldre kooli õpilasliin

8.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli õpilasliini teenindamiseks vedajat 2018/2019 õppeaastaks. Pakkumused esitada vastavalt vormile hiljemalt 10.08.2018. a
Toimetaja: ESTER HOMMIK