Uudised ja teated

« Tagasi

Seoses suurõppusega Siil toimub Antslas suurendatud tegevus 8-9.05.2018.

ÕPPUS SIIL 2018 www.mil.ee

www.facebook.com/kvsiil/

Õppusel Siil osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad käsitulirelvadest kuni suurekaliibriliste haubitsateni, kuid õppelahingutes kasutatakse vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid, suitsugranaate ja lõhkepakette). Õppus ise ei kujuta ohtu, kuid õppuse korraldajad paluvad inimestelt mõistvat suhtumist ja võimalusel õppusel osalejaid ja nende tegevust mitte segada.

Ühtlasi panevad õppuse korraldajad kõigile südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või kaitseliitlasi või siis helistada Häirekeskuse telefonil 112. Ühtlasi võivad õppusel kasutatavad imitatsiooni- ja lennuvahendid tekitada müra, mistõttu paluvad kaitsevägi ja Kaitseliit õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.

Õppuste ajal ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida kaitseväe ja Kaitseliidu manöövritel ja harjutustel. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis paluvad kaitsevägi ja Kaitseliit viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Õppuse korraldajad paluvad inimestel, kelle vara on kahjustada saanud, proovida fikseerida ka kahju tekitaja (auto number, üksuse nimetus, kaitseväelase või kaitseliitlase nimi) ning edastada see info õppuse tsiviil-sõjalise koostöö inimestele.

 

Lisainfo ja info kahjude kohta edastada:

Õppuse Siil tsiviil-sõjalise koostöö meeskond

E-mail: viljar.kurg@mil.ee