Uudised ja teated

« Tagasi

FÜÜSILISE ISIKU TULUDE DEKLAREERIMISE MEELESPEA

Käes taas tulude deklareerimise aeg.

Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15.veebruarist. Alates 7.veebruarist kuni 9.veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis Maksu- ja tolliametile teada on.

Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)

Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, andmed muu vara võõrandamise kohta, residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E. Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Kes peavad deklaratsiooni esitama:

  • Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
  • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt.
  • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda.
  • Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
  • Isikud, kes on saanud tulu kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjal või raieõigust.
  • Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Sisene e- maksuametisse