Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla vallavalitsus võtab võlaõiguslepingu (töövõtuleping, käsundusleping) alusel tööle tugiisiku

·         raske ja sügava puudega lastele kooli, lasteaeda;

·         peredele

Tugiisikuna on sinu töö sisuks toetada, abistada ja motiveerida last igapäevategevustes ning juhendada teda õppetegevustes.

Eeldused kandidaadile

·         vähemalt keskharidus;

·         tahe ja motivatsioon töötada erivajadustega lastega, peredega;

·         tasakaalukus, hea kohanemisvõime ning paindlikkus;

·         rõõmsameelsus ja avatud maailmavaade;

·         kohusetundlikkus, kokkulepetest ning kellaaegadest kinnipidamine.

Kasuks tuleb läbitud tugiisiku koolitus. Lapse tugiisik teeb tihedat koostööd lapsevanema/seadusliku esindaja ja kooliga ning soodustab nendevahelisi häid suhteid.

Tugiisiku tööaeg on vastavalt kokkuleppele, olenevalt laste/perede individuaalsetest vajadustest. Sõlmime uue inimesega tähtajalise käsunduslepingu. Tööle asumise aeg sõltub konkreetsest juhtumist.

Tugiisiku tööst huvitatutel palume võtta ühendust lastekaitse@antsla.ee või sotsiaal@antsla.ee. Küsimuste korral võib helistada 785 5378.