Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla linnas Kooli tee 12 krundi DP vastuvõtmine

Antsla Vallavalitsus võttis vastu Kooli tee 12 krundi detailplaneeringu. DP avalik väljapanek toimub 05.02.2018-19.02.2018 tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones. Avaliku väljapaneku ajal saab DP-u kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Antsla Vallavalitsusele vald@antsla.ee. Avalikustamise ajal esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 22. 02. 2018. Detailplaneeringuga saab tutvuda

https://antsla.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud