Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LUSTI LASTEAIA DIREKTORI ametikohale

Töö kirjeldus

Lusti Lasteaia direktori põhilised ülesanded on:

•  kindlustada lasteasutuse tulemuslik ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra ja lepingute täitmine,

•  juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu ja Antsla Vallavalitsusega.

Nõudmised kandidaadile

•  kõrgharidus;
•  pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);

• vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö kogemus lasteasutuses;

• hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;

• algatusvõime, loovus, analüüsimis- ja planeerimisoskus;

• B-kategooria juhiluba.

 

Kasuks tuleb:

• orienteerumine oma töövaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
•  hea arusaamine koolieelse lasteasutuse tööst.


Asutus pakub:

• võimalusi eneseteostuseks;
• huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
• meeldivat töökeskkonda;
• koolitusi enesetäiendamiseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) kirjalik avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus;
3) lühivisioon asutusest, selle tööst ja arendamisest (võib ühildada avaldusega);
4) haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 08. oktoobril 2017.a Antsla Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressil vald@antsla.ee või postiaadressil F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla 66404.

Vestlusvoor toimub 13. oktoober 2017.a.

Info telefonil 517 2897 või merike@antsla.ee (vallavanem Merike Prätz)