« Tagasi

Kehtestati detailplaneeringud

Antsla Vallavalitsuse 22. märtsi 2017. a korraldusega nr 67 kehtestati "Osalise Karjasoo-Puhkeala detailplaneering".

Antsla Vallavalitsuse 22.03.2017. a korraldusega nr 68 kehtestati Kobela alevikus vee- ja kanalisatsioonitrassidele servituudi seadmine kinnistute osas, millele on vaja seada sundvaldus.

Detailplaneeringu materjalid asuvad https://antsla.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud