« Tagasi

Osalise Karjasoo-Puhkeala DP avalik väljapanek 27.02.-13.03

Antsla Vallavalitsus korraldab vastavalt 08.02.2017. a korraldusele nr 32 Antsla linnas "Osalise Karjasoo-Puhkela katastriüksuse detailplaneeringu"  avaliku väljapaneku valla kodulehel ja Antsla Vallavalitsuse administratiivhoones 27.02.2017-13.03.2017. Sama aja jooksul saab esitada kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid Antsla Vallavalitsusele posti teel F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn või e-kirjaga vald@antsla.ee. Detailplaneeringu eesmärgiks on kahe erihooldemaja ehitamiseks krundi eraldamine, liikluskorralduse ja haljastuse tingimuste määramine. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 21.03.2017 kell 10 volikogu saalis.

https://antsla.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud