« Tagasi

Kobela aleviku detailplaneeringu avalik väljapanek 20.02-06.03

Antsla Vallavalitsus korraldab vastavalt 01.02.2017. a korraldusele nr 23  Kobela aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudialade määramise detailplaneeringu (sundvalduse seadmiseks) avaliku väljapaneku valla kodulehel ja Antsla Vallavalitsuse administratiivhoones 20.02.2017-06.03.2017. Sama aja jooksul saab esitada kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid Antsla Vallavalitsusele posti teel F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla või e-kirjaga vald@antsla.ee. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 13. märtsil kell 10 volikogu saalis.