Järgmise aasta algul jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus parandab kitsaskohad ja täidab senised juriidilised lüngad. Kõige enam mõjutab seadus kortermaju, kus puudub korteriühistu....

Mida peaks teadma peagi jõustuvast korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning keda see ei puuduta?

Järgmise aasta algul jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus parandab kitsaskohad ja täidab senised juriidilised lüngad. Kõige enam mõjutab seadus kortermaju, kus puudub korteriühistu....

Ajal, mil  töökätest on suur puudus, on erivajadustega inimese värbamine ja tema  töötamise toetamine igati kasulik nii tööandjale, inimesele endale kui ühiskonnale tervikuna. Paljud...

Töötukassa Võrumaa osakond on korraldamas teavitusüritust tööandjatele.

Ajal, mil  töökätest on suur puudus, on erivajadustega inimese värbamine ja tema  töötamise toetamine igati kasulik nii tööandjale, inimesele endale kui ühiskonnale tervikuna. Paljud...

AS Võru Vesi annab teada,  et vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 28.08.2017 otsusele kehtib Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla tegevuspiirkondades ühisveevärgi...

Teade - tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kuni 30.06.2018.

AS Võru Vesi annab teada,  et vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 28.08.2017 otsusele kehtib Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla tegevuspiirkondades ühisveevärgi...

2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot, ehk 180...

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA MAKSUVABA TULU SUURUST

2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot, ehk 180...

Kaitseliidu Võrumaa Malev korraldab 10.novembril k.a algusega kell 18.00 Antsla kesklinnas Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Kaitseliidu piduliku vande andmise. Vande annavad kõik...

Kaitseliidu teade

Kaitseliidu Võrumaa Malev korraldab 10.novembril k.a algusega kell 18.00 Antsla kesklinnas Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Kaitseliidu piduliku vande andmise. Vande annavad kõik...

Kohalikud notarid annavad 1. novembril tasuta nõu * Kolmapäeval, 1. novembril kell 14-17 ootavad kõik Eesti notaribürood oma maakonna inimesi külla. Tänavu keskendutakse avatud uste päeval...

Kohalikud notarid annavad 1. novembril tasuta nõu

Kohalikud notarid annavad 1. novembril tasuta nõu * Kolmapäeval, 1. novembril kell 14-17 ootavad kõik Eesti notaribürood oma maakonna inimesi külla. Tänavu keskendutakse avatud uste päeval...

Antsla valla valimiskomisjon kuulutas volikogu valimise tulemused välja 21. oktoobri 2017. a Antsla valla kodulehel. Valimistulemuste väljakuulutamisest alates sündis Antsla valla ja Urvaste...

Antsla vallavolikogu I koosseisu 1. istung

Antsla valla valimiskomisjon kuulutas volikogu valimise tulemused välja 21. oktoobri 2017. a Antsla valla kodulehel. Valimistulemuste väljakuulutamisest alates sündis Antsla valla ja Urvaste...

Antsla vallavalitsus ootab taotlusi projektitoetuse raames rahastatavatele tegevustele. Vallavalitsus toetab kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, peamiselt ühekordset ühenduse või noort poolt...

Teade kodanikeühendustele ja noortele

Antsla vallavalitsus ootab taotlusi projektitoetuse raames rahastatavatele tegevustele. Vallavalitsus toetab kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, peamiselt ühekordset ühenduse või noort poolt...

Antsla ja Urvaste vallas oli valijate nimekirja kantud 3941 inimest, Valimistel osales neist 2369. Osalemisaktiivsus oli 60.1%, mis on kõrgeim alates 1993. aastast, mil pärast taasiseseisvumist...

Kohaliku omavalituse valimiste tulemused Antsla ja Urvaste vallas

Antsla ja Urvaste vallas oli valijate nimekirja kantud 3941 inimest, Valimistel osales neist 2369. Osalemisaktiivsus oli 60.1%, mis on kõrgeim alates 1993. aastast, mil pärast taasiseseisvumist...

kelle peamiseks tööülesandeks on koristus- ja haljastustööd Antsla linna territooriumil. Töö toimub aastaringselt välitingimustes ja eeldab head füüsilist vastupidamisvõimet, vajalik on hea...

Antsla Vallavalitsus võtab tööle tänavakoristaja

kelle peamiseks tööülesandeks on koristus- ja haljastustööd Antsla linna territooriumil. Töö toimub aastaringselt välitingimustes ja eeldab head füüsilist vastupidamisvõimet, vajalik on hea...

Ajavahemikul 20.‑23.11.2017, korraldatakse Tsooru külas jalaväebrigaadi sõjaväeline väljaõpe.  Õppe läbiviimisel kasutatakse tööstusalasid, teid ja teede ümbrusi, kus liigutakse jalgsi. ...

Jalaväebrigaadi väljaõpe Tsooru külas

Ajavahemikul 20.‑23.11.2017, korraldatakse Tsooru külas jalaväebrigaadi sõjaväeline väljaõpe.  Õppe läbiviimisel kasutatakse tööstusalasid, teid ja teede ümbrusi, kus liigutakse jalgsi. ...

Kalmistuvahi töö on Antsla ja Kaika kalmistute korrashoid, matmistoimingute korraldamine ja kalmisturegistri pidamine. Töö toimub aastaringselt välitingimustes ja eeldab head füüsilist...

Antsla Vallavalitsus võtab tööle KALMISTUVAHI

Kalmistuvahi töö on Antsla ja Kaika kalmistute korrashoid, matmistoimingute korraldamine ja kalmisturegistri pidamine. Töö toimub aastaringselt välitingimustes ja eeldab head füüsilist...

Töö kirjeldus Lusti Lasteaia direktori põhilised ülesanded on: •  kindlustada lasteasutuse tulemuslik ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra ja lepingute täitmine, •...

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LUSTI LASTEAIA DIREKTORI ametikohale

Töö kirjeldus Lusti Lasteaia direktori põhilised ülesanded on: •  kindlustada lasteasutuse tulemuslik ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra ja lepingute täitmine, •...

Antsla Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 71 ja Urvaste Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 43 kinnitatud „Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu" punkti 4.7...

Antsla valla sümboolika muutmise avalik väljapanek

Antsla Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 71 ja Urvaste Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 43 kinnitatud „Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu" punkti 4.7...

Kaitseliidu Võrumaa Maleva Antsla Üksikkompanii korraldab 23. juunil algusega kell 19.00 Antsla kesklinnas piduliku rivistuse. Toimub pärgade panek ja parimate tunnustamine. Kõik soovijad...

Kaitseliidu pidulik rivistus Antsla kesklinnas

Kaitseliidu Võrumaa Maleva Antsla Üksikkompanii korraldab 23. juunil algusega kell 19.00 Antsla kesklinnas piduliku rivistuse. Toimub pärgade panek ja parimate tunnustamine. Kõik soovijad...

Töö kirjeldus Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistusülesanneteks on: • kohalikule omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise ja valdkonna teenuste...

ANTSLA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikohale

Töö kirjeldus Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistusülesanneteks on: • kohalikule omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise ja valdkonna teenuste...

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90%...

Kagu-Eestis käivitub projekt "Internet Koju"

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90%...

HOOLDUSTÖÖTAJA (tähtajaline töökoht töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks), kelle peamisteks tööülesanneteks on koduteenuste osutamine eakatele ja erivajadustega inimestele. ...

Antsla Vallavalitsus võtab tööle Hooldustöötaja

HOOLDUSTÖÖTAJA (tähtajaline töökoht töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks), kelle peamisteks tööülesanneteks on koduteenuste osutamine eakatele ja erivajadustega inimestele. ...