Uudised ja teated

On algatatud  kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste teadlikkust...

Kampaania #meieajakangelane julgustab vägivaldses suhtes olijaid abi küsima

On algatatud  kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste teadlikkust...

Kolmapäeval 03.juulil alustatakse Antsla linnas kruusakattega tänavate (Kooli tee, Soo, Lõuna, Järve) pindamise ettevalmistustöödega. Mujal Antsla vallas saavad mustkatte: Marja tee ja Hansu tee...

Vallateede pindamine

Kolmapäeval 03.juulil alustatakse Antsla linnas kruusakattega tänavate (Kooli tee, Soo, Lõuna, Järve) pindamise ettevalmistustöödega. Mujal Antsla vallas saavad mustkatte: Marja tee ja Hansu tee...

2019. aastal rekonstrueeritakse neli Antslat läbivat riigiteede lõiku: 70 Antsla - Vaabina km 0-6,9; 23129 Laatre - Antsla km 12,9-16,4; 25183 Antsla - Kanepi km 0-0,9; ...

Maanteeameti pressiteade

2019. aastal rekonstrueeritakse neli Antslat läbivat riigiteede lõiku: 70 Antsla - Vaabina km 0-6,9; 23129 Laatre - Antsla km 12,9-16,4; 25183 Antsla - Kanepi km 0-0,9; ...

DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.06.2019 algusega kell 10.00 Antsla vallamajas asuvas vallavolikogu saalis

Antsla TÜ DP ettepanekute avalik arutelu

DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.06.2019 algusega kell 10.00 Antsla vallamajas asuvas vallavolikogu saalis

Antsla Vallavalitsus korraldab „Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avaliku väljapaneku 03.06.2019-16.06.2019 tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones, aadressil F. R....

Antsla TÜ detailplaneeringu avalik väljapanek 03.06.2019-16.06.2019

Antsla Vallavalitsus korraldab „Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avaliku väljapaneku 03.06.2019-16.06.2019 tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones, aadressil F. R....

Antsla Vallavalitsuse võttis 08.05.2019. a korraldusega nr 2-3/373 „Detailplaneeringu vastuvõtmine" vastu „Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse" detailplaneeringu (DP). DP on kooskõlas Antsla valla...

Antsla Tarbijate Ühistu maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapanek 03.06.2019-16.06.2019

Antsla Vallavalitsuse võttis 08.05.2019. a korraldusega nr 2-3/373 „Detailplaneeringu vastuvõtmine" vastu „Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse" detailplaneeringu (DP). DP on kooskõlas Antsla valla...

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: eterniit, vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, akud ja patareid, vanad ravimid,...

Ohtlike jäätmete kogumisring Antsla valla territooriumil toimub 27. aprillil 2019.

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: eterniit, vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, akud ja patareid, vanad ravimid,...

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...

Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...

5. aprillil tähistatakse üle Eesti Asutava kogu sünniaastapäeva. Just sel päeval möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest....

Asutav Kogu 100

5. aprillil tähistatakse üle Eesti Asutava kogu sünniaastapäeva. Just sel päeval möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest....

Antsla Vallavalitsus võtab vastu taotlusi tolmutõrje tegemiseks kloriididega (nn "soolatamine") valla teelõikudel, mis asuvad eluhoonete vahetus läheduses. Taotluste viimane esitamise tähtaeg on...

Kruusateede soolamine

Antsla Vallavalitsus võtab vastu taotlusi tolmutõrje tegemiseks kloriididega (nn "soolatamine") valla teelõikudel, mis asuvad eluhoonete vahetus läheduses. Taotluste viimane esitamise tähtaeg on...

Tartu Annelinna päästekomando meeskonnavanem Raul Suits meenutab üht kevadist ohtlikku kulupõlengut, mida Tartu lähistel kustutamas käidi. „Saime väljakutse kuivati kõrvale ehitatud laohoone...

Säde ees, häving taga

Tartu Annelinna päästekomando meeskonnavanem Raul Suits meenutab üht kevadist ohtlikku kulupõlengut, mida Tartu lähistel kustutamas käidi. „Saime väljakutse kuivati kõrvale ehitatud laohoone...

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et tänavuse talgukevade raames saame kõik kaasa aidata lisaks laulu- ja tantsupeo juubeliaasta õnnestumisele ka oma elukeskkonna – omaenda elu...

Alanud on talgukevad ja talgute kirjapanek!

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et tänavuse talgukevade raames saame kõik kaasa aidata lisaks laulu- ja tantsupeo juubeliaasta õnnestumisele ka oma elukeskkonna – omaenda elu...

  11. märtsist kuni 13. maini saavad kõik hajaasustupiirkonnas elavad inimesed esitada taotlusi erinevateks elu-olu parendavateks tegevusteks: * majapidamises joogivee kättesaadavuse...

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2019

  11. märtsist kuni 13. maini saavad kõik hajaasustupiirkonnas elavad inimesed esitada taotlusi erinevateks elu-olu parendavateks tegevusteks: * majapidamises joogivee kättesaadavuse...

  20. märtsil kell 15:00 - 17:00 tutvustab Maanteeamet Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimise projekti avalikkusele. Projekti dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda...

Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimine

  20. märtsil kell 15:00 - 17:00 tutvustab Maanteeamet Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimise projekti avalikkusele. Projekti dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda...

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas 2018. aasta oktoobris hanke "Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli...

Võrumaal ja Põlva vallas on avanenud kandideerimine vabatahtlikuks seltsiliseks

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas 2018. aasta oktoobris hanke "Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli...

Segaolmejäätmeid kogub Antsla vallas kuni 01.aprillini 2019.a AS Ragn-Sells Pärast seda kogub segaolmejäätmed AS Eesti Keskkonnateenused. Alates 1. aprillist 2019. a on Antsla valla...

Antsla vallas vahetub segaolmejäätmete vedaja

Segaolmejäätmeid kogub Antsla vallas kuni 01.aprillini 2019.a AS Ragn-Sells Pärast seda kogub segaolmejäätmed AS Eesti Keskkonnateenused. Alates 1. aprillist 2019. a on Antsla valla...

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.   Eesmärgi...

Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.   Eesmärgi...

Antsla valla 2020. a  eelarves antakse kohalikele elanikele võimalus otsustada, milleks kasutada 15 000 eurot.   Täida ankeet ja esita oma ettepanek hiljemalt 14. märtsiks...

2020.a kaasava eelarve ideevoor

Antsla valla 2020. a  eelarves antakse kohalikele elanikele võimalus otsustada, milleks kasutada 15 000 eurot.   Täida ankeet ja esita oma ettepanek hiljemalt 14. märtsiks...

Antsla vallavalitsus tunnustas 23. veebruaril 2019. a toimunud Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel  2018. aasta tublimaid. Valiku tegemine esitatud kandidaatide seast ei olnud komisjonil...

Antsla vallavalitsus tunnustas

Antsla vallavalitsus tunnustas 23. veebruaril 2019. a toimunud Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel  2018. aasta tublimaid. Valiku tegemine esitatud kandidaatide seast ei olnud komisjonil...