Lõuna Prefektuur Võru politseijaoskond

18.04.16

Võru konstaablijaoskonna Antsla konstaablipunkt kontaktid ja vastvõtuajad.

Alates 01.10.2014 on Antsla valda teenindav piirkonnapolitseinik Ranno Vissel. Tema peamine tööruum asub Võru linnas Räpina mnt 20A ,Võru politseijaoskond. Kabineti telefon 78 68 244, mobiil 5750 1639, meiliaadress: ranno.vissel@politsei.ee

Süüteoteateid ja avaldusi saab elektroonselt saata meiliaadressile louna@politsei.ee

Antsla  vallamajas on tema vastuvõtt Iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval 11.00 - 12.00

Vaatamata vähendatud vastuvõtuaegadele vallas, võib iga abivajav inimene konstaablipunkti sisse astuda kui politseiauto on maja ees. 

 

Hädaabikõned Lõuna Prefektuuri juhtimiskeskuse kaudu telefonil 112 

Kaitseliidu Võrumaa malev Antsla Üksikkompanii

15.08.16

Antsla kaitseliitlased paistsid silma juba   Vabadussõja ajal. Pärast 1. detsembri 1924 a. bolshevistlikku mässukatset sai Kaitseliit   riikliku toe ja nii moodustati kaitseliitlastest   Antslas 1925 a. Kaitseliidu Võrumaa   Maleva Antsla Malevkond. Pöördelisel   suvel 1940 saadeti Kaitseliit laiali. Eesti   taasiseseisvumisel taastati 1995 a. ka Antsla   Malevkond, mis hiljem liikmete vähesuse  tõttu Antsla üksikkompaniiks ümber   nimetati. Käesolevaks ajaks on kompanii   kosunud ja muutunud KL Võrumaa Maleva tegusaimaks üksuseks.

Antsla Üksikompanii