Asulad Antsla vallas

16.07.18

Kuni 2017. aasta novembrini oli Antsla vallas on 24 küla, 2 alevikku (Kobela ja Vana-Antsla) ning üks vallasisene linn - Antsla. Pärast liitumist Urvaste vallaga suurenes külade arv 13 võrra.  vt ka külade kontuurkaart

asula nimi  elanike arv  22.11.2017
Anne  24
Antsla linn 1342
Antsu  53
Ähijärve 37
Haabsaare 23
Jõepera 29
Kaika 48
Kassi 52
Kõlbi 77
Kikkaoja 41
Kirikuküla 31
Kobela alevik 323
Koigu 37
Kollino 93
Kraavi 187
Kuldre 190
Lümatu 79
Litsmetsa  17
Luhametsa 34
Lusti  172
Madise  13
Mähkli 36
Oe 77
Pihleni 57
Piisi 3
Rimmi 79
Roosiku 60
Ruhingu 74
Savilöövi 61
Säre 83
Soome 18
Taberlaane 67
Toku 23
Tsooru 220
Uhtjärve 72
Urvaste 103
Uue-Antsla 204
Vaabina 184
Vana-Antsla alevik 181
Viirapalu 23
Visela 76
KOKKU 4603