AS Võru Vesi

27.11.15

Teadmiseks vee-ja kanalisatsiooniga liitujale Antsla linnas ja vallas


Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Antsla vallas

01.märtsil 2013. aastal määrati Antsla Vallavolikogu 18.12.2012. a otsusega nr 34  Antsla linna ja valla  vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi.

Kõigil, kes soovivad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenusega liituda, palume pöörduda AS Võru Vesi klienditeeninduse poole.
Liitumistaotluse blanketi saab ettevõtte klienditeenindusest (Lembitu tn 2a I korrus) või koduleheküljelt  www.voruvesi.ee 
Täidetud taotlus koos vastavate lisadega esitada AS-i Võru Vesi klienditeenindusele, faksida 782 8335, e-postitada: voru.vesi@voruvesi.ee või täita blankett koduleheküljel elektrooniliselt.

AS Võru Vesi klienditeenindus asub Võru linnas, aadressil Lembitu tn 2a I korrusel.
AS Võru Vesi klienditeeninduse telefon nr 782 1779; fax nr 782 8335.
AS Võru Vesi klienditeenindus teenindab teid E-R kell 9:00-17:00.

AS Võru Vesi ootab teid liituma!