Antsla valla Aasta Tegu

7.02.17

„Antsla Valla aasta tegu 2016" nominendid on

Antsla Riideringlus. Antsla Valla Aasta Tegu 2016 nominent - Antsla Riideringlus. Väga vajalik ettevõtmine Antslas, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. Asutaja Carmen Kokmann, kes teeb seda vabatahtlikult ja ilma tasuta. Inimesed saavad lahti oma seisma jäänud asjadest või vahetada neid tasuta vajalike vastu.

Antsla-Kobela kergliiklustee Antsla Valla Aasta Tegu 2016 nominent - Antsla-Kobela kergliiklustee  idee elluviimine Antsla vallavalitsuse poolt.   See, et tee leidis juba enne lõplikku valmimist aktiivset kasutamist, näitab tee vajalikkust inimestele. Loodan, et kunagi saavad olema ka analoogsed harud Kraavi ja Vana-Antsla ning Uue-Antsla suunal.  Kergliiklusteed kuuluvad tänapäeval kvaliteetse elukeskkonna juurde. Antsla vallas on kergliiklustee oodatud võimalus ohutult liiklemiseks, tervisespordiga tegelemiseks või lihtsalt jalutamiseks.  Lisaks võimaldab kergliiklustee suurendada Antsla valla kui elukeskkonna atraktiivust uute potentsiaalsete elanike hulgas.  

Jalgpallielu edendamine Antslas.  Antsla Valla Aasta Tegu 2016 nominent - Jalgpallielu edendamine Antsla vallas. Janika Tõntsel on aastaid Antslas viinud läbi erinevaid lastele mõeldud trenne ja üritusi. Aastal 2016 aitas ta Antslasse tuua Võru Heliose Jalgpalliklubi, kus saavad osaleda 1-4. klassi poisid. Janika on alati nõu ja jõuga abiks lastele, lastevanematele ja treenerile. Huvi jalgpalli vastu on suur, treeningutel osaleb aktiivselt 18 noort. Väisatud on erinevaid võistlusi ning suvel korraldati lastele jalgpallilaager.

Meistrite Päev Antsla kesklinnas. Antsla Valla Aasta Tegu 2016 nominent - Meistrite Päev Antsla kesklinnas. Ettevõtmine tõi 2016. aasta juunis Antsla kesklinnas kokku kohalikud meistrid ja elanikud. Päeva juhatas sisse puhkpilliorkester, millele järgnes piirkonna inimeste põnevatest sõidukitest koosnev tehnikaparaad. Päeva jooksul tutvustasid kohalikud meistrid oma oskusi, viidi läbi töötubasid ja nauditi kontserti pillimängu- ja laulumeistritelt. Lisaks korraldati külaskäike meistrikodadesse ja kodukohvikutesse. Selleks piirkonna inimesi ühendavaks ürituseks on kodanikuühenduse „Me Elame Siin" poolt 2016. aastal esmakordselt algatatud Meistrite Päev. Üritus oli heaks informatsiooniallikaks,  võimaldas veeta asjaliku perepäeva kodukohas. Meistrite päeva külastatavus ja tagasiside oli hea. 

Antsla Jahiselts. Antsla jahiselts viis 2016. aastal ellu oma pikaaegse unistuse – seltsile oma ruumide ehitamise. Seda, millises mahus panustasid aktiivsemad seltsi liikmed oma isiklikku aega ja rahalisi ressursse  hoone renoveerimiseks, teavad vaid nemad ise ning kaaskannatavad pereliikmed. Pärast ruumide valmimist on Antsla jahikeskus olnud aktiivselt kasutuses nii kogukonna liikmetele kui ka laiemalt. Lasteaialapsed ja gümnaasiumiõpilased on saanud palju uusi teadmisi metsaelust.  On ju jahipidamine vaid üks pisike osa jahiseltsi liikmete tegevusest. Laste ja noorte loodusesse kutsumine ja keskkonnateadlikkuse kasvatamine on tänapäeval väga tänuväärt tegevus. Koostöös Euroopa toetusrahadega  alustas 2016. aastal Antsla Jahikeskuses noorte jahiring.  Iga jahimees annab panuse, et õpetada noori metsas toimetama ja loomadega käituma. Ei puudu ka  käeline tegevus - lapsed ja noored aitasid ehitada metsloomade söödasõimesid. Aga noored saavad teadmisi ka jahikultuurist üldiselt, sh salaküttimise kahjulikkusest.

Antsla Jahikeskuse tegevuse tulemusena on aktiivselt (kasulikult) rakendatud paljud piirkonna mehed. Üks jahimeeste tugevusi kogukonnas ongi see, et nad on kohalikud elanikud ja aktiivsed kogukonna liikmed, kes tahavad tegutseda selle nimel, et piirkonnas elu areneks. Samuti on nad harjunud tegutsema ühtse meeskonnana ja ühiste eesmärkide nimel.

Hauka Vunkrada. Antsla Valla Aasta Tegu 2016 nominent - Hauka Vunkrada. Vunkrada valmis õpetajate ja õpilaste koostöös ning sihtasutuse Eesti Terviserajad nõuannetele tuginedes. Raja kiires tempos läbimine nõuab korralikku pingutust ning parandab seeläbi laste treenitust. Siiski on Vunkraja olulisemaks eesmärgiks kutsuda kooliõpilased tegelema enam liikumisharrastusega. Sel põhjusel on muudetud pikemaks ka üks koolivahetund. Rohkem liikumist võrdub parem tervis. Parem tervis võrdub paremad õpitulemused jne. Vunkraja avamisega jõuti meedia vahendusel ka väljapoole maakonda teadvustades seeläbi Antsla olemasolu ja siin toimuvat. Lisaks kirjutas rajast ka Võrumaa Teataja

 

Hääletada saab lehel https://goo.gl/forms/SCCU8m68VsOXaiHh1  4. veebrurist - 20. veebruarini 2017 a.

 

Läbi aastate on Aasta Tegu nominendid olnud.

2015

2014

2013

2012

2011